cabecera  

- Memoria Libertaria

noticias memoria


llama
MEMORIA LIBERTARIA
El dimecres dia 20 es van iniciar a Alcoi, les jornades organitzades per la CGT i el Centre Ovidi Montllor de la ciutat.


L’acte va començar a les 20 hores i va ser prou concorregut. La presentació- xarrada sobre la Revolució Llibertària es va realitzar en la mateixa sala d’exposicions, on també està previst que es desenvolupen la resta de les conferències, els respectius divendres 21 i 30 de març.


Els comissaris de l’exposició La Revolució Llibertària, van explicar des dels antecedents del Moviment Llibertari, fins al seu present, mostrant per mitjà d’un PowerPoint, documentació amb què s’han elaborat els 26 panells de l’exposició i ampliant amb documents gràfics cada un dels apartats de la mateixa. Acabada la presentació, es va establir un interessant debat entre els assistents, sobretot en el tema dels ministres anarquistes que es van integrar en El Govern del Front Popular, sobre el ministre d’Instrucció Pública i Sanitat, Segundo Blanco González, que també va ser ministre en l’exili amb Juan Negrín i, sobre el tema de l’educació durant la República en Guerra. Entre el públic es trobava el company Celedonio Aparici, que amb la seua intervenció, va corroborar la informació exposada de l’Internat Durruti de València, on ell mateix, quan tenia 15 anys, es va preparar per a les proves d’accés a l’Institut Obrer, que va aprovar a finals de 1938. També i gràcies a la seua intervenció es van escoltar anècdotes relatives a la seua vida com a alumne del dit internat, a les característiques d’estos centres d’ensenyança, a la sort d’aprovar per a l’ingrés en l’Institut Obrer de València i el final de la il·lusió d’un món millor per a tots pel fatal desenllaç i desgràcia de perdre la guerra.


El miércoles día 20 se iniciaron en Alcoy, las jornadas organizadas por la CGT y el Centre Ovidi Montllor de la ciudad.

El acto comenzó a las 20 horas y fue bastante concurrido. La presentación- charla sobre la Revolución Libertaria se realizó en la misma sala de exposiciones, donde también está previsto que se desarrollen el resto de las conferencias, los respectivos viernes 21 y 30 de marzo.

Los comisarios de la exposición La Revolución Libertaria, explicaron desde los antecedentes del Movimiento Libertario, hasta su presente, mostrando por medio de un PowerPoint, documentación con la que se han elaborado los 26 paneles de la exposición y ampliando con documentos gráficos cada uno de los apartados de la misma. Terminada la presentación, se estableció un interesante debate entre los asistentes, sobre todo en el tema de los ministros anarquistas que se integraron en el Gobierno del Frente Popular, sobre el ministro de Instrucción Pública y Sanidad, Segundo Blanco González, que también fue ministro en el exilio con Juan Negrín y, sobre el tema de la educación durante la República en Guerra. Entre el público se encontraba el compañero Celedonio Aparici, que con su intervención, corroboró la información expuesta del Internado Durruti de Valencia, donde él mismo, cuando tenía 15 años, se preparó para las pruebas de acceso al Instituto Obrero, que aprobó a finales de 1938. También y gracias a su intervención se escucharon anécdotas relativas a su vida como alumno de dicho internado, a las características de estos centros de enseñanza, a la suerte de aprobar para el ingreso en el Instituto Obrero de Valencia y el final de la ilusión de un mundo mejor para todos por el fatal desenlace y desgracia de perder la guerra.

 

 

Portfolio

Celedonio Aparic

pie